ENE HYSUN

  • Cicëroj
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • YouTube
FAQ

Për kontejner

FAQ

Pyetje: Nëse kontejneri ka nevojë për zhdoganim dhe deklaratë

Përgjigje: Kontejnerët mund të dërgohen jashtë vendit me ngarkesën, në këtë kohë nuk kërkohet të deklarohet zhdoganimi.

Sidoqoftë, kur kontejneri dërgohet bosh ose si një ndërtesë kontejneri, atëherë procesi i pastrimit duhet të shkojë.
Pyetje: Çfarë madhësie të kontejnerit mund të ofroni?

Përgjigje: Ne ofrojmë kontejner transporti 10'GP,10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC dhe 53'HC, 60'HC ISO.Gjithashtu madhësia e personalizuar është e pranueshme.

 

Pyetje: Çfarë është kontejneri SOC?

Përgjigje: Kontejneri SOC i referohet "Kontejneri në pronësi të dërguesit", domethënë "Kontejneri në pronësi të dërguesit".Në transportin ndërkombëtar të mallrave, zakonisht ekzistojnë dy lloje kontejnerësh: COC (Kontenierë në pronësi të transportuesit) dhe SOC (kontejner në pronësi të transportuesit), COC është kontejneri në pronësi dhe të menaxhuar nga vetë transportuesi dhe SOC është kontejneri i blerë ose i dhënë me qira nga vetë pronari i përdorur për dërgesa e mallrave.